Bildkälla: Stockfoto

Sustainable Energy Solutions tillförs 9,4 miljoner kronor efter riktad nyemission

Energiteknikbolaget Sustainable Energy Solutions har tillförts 9,4 miljoner kronor före emissionskostnader efter att en riktad nyemission genomförts till bland annat Mellansvensk Industrigrupp och Otto Wernerskog. Detta enligt ett pressmeddelande.

Teckningskursen blev 0,60 kronor per aktie, vilket är ungefär kring dagens kurs.

Totalt emitterades knappt 15,7 miljoner aktier, innebärandes en utspädning om 33 procent för icke-deltagande aktieägare.

Kapitalet ska nyttjas för tillvaratagandet av nya projektmöjligheter som visats sig finnas i samband med förvärvet av PHS
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER