Bildkälla: Stockfoto

Odi Pharmas rörelseförlust i linje med i fjol

Medicinska cannabisbolaget Odi Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Rörelseförlusten var oförändrad.

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var -1,2 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,08).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,2 miljoner kronor (-1,2).

Likvida medel uppgick till 13,1 miljoner kronor (18,7).

Odi Pharma, MkrQ1-2021/2022Q1-2020/2021
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-1,2-1,2
Resultat före skatt-1,2-1,3
Nettoresultat-1,2-1,3
Resultat per aktie, kronor-0,08-0,08
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,2-1,2
Likvida medel13,118,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER