Bildkälla: Stockfoto

Nischer Properties föreslår riktad nyemission till Sterner Stenhus, vilket utlöser budplikt

Sterner Stenhus har genom dotterbolag ingått avtal om förvärv av 3,00 miljoner aktier i
fastighetsbolaget Nischer Properties, motsvarande 15 procent av aktierna i bolaget. Säljare är bolagets största ägare Weps. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären är villkorad av att extra bolagsstämma i Nischer godkänner en riktad emission av aktier till Sterner Stenhus samt till Damc, som är ett helägt bolag till bolagets styrelseledamot David Aspehult. Teckningskursen i nyemissionen är 8 kronor per aktie.

Om bolagsstämman godkänner nyemissionen kommer Sterner Stenhus innehav i Nischer efter nyemissionen att uppgå till 41 procent, vilket innebär att Sterner Stenhus kommer att behöva lämna ett budpliktsbud avseende samtliga aktier i Nischer enligt de så kallade takeover-reglerna.
Budpliktsbudet måste ligga på minst 8 kronor per aktie.

Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma att hållas senast den 31 januari 2022 för att godkänna den riktade nyemissionen.

Teckningskursen i nyemissionen motsvarar en premie om 19,55 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Nischers aktie på NGM Nordic MTF under perioden 1 november till och med 6 december. Bolaget tillförs en emissionslikvid på 107,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktas till Sterner Stenhus med 10,60 miljoner aktier och Damc med 2,80 miljoner aktier. Nischer har därefter 33,44 miljoner aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER