Bildkälla: Stockfoto

Dalsspiras försäljning sjönk 28 procent i november

Mejeriet Dalsspiras försäljning minskade med 28 procent i november till cirka 1,53 miljoner kronor. Månaden påverkades negativt med cirka 150 000 kronor i förlorad försäljning då mejeriet tvingats återkalla på grund av kvalitetsproblem med inlevererad råvara.

Justerat för återkallelsen hade försäljningen uppgått till cirka 1,68 miljoner kronor, en minskning med 21 procent, skriver Dalsspira i ett pressmeddelande.

Ackumulerat hittills i år uppgår försäljningen till 23,8 miljoner kronor (27,6), en minskning med 13 procent jämfört med i fjol.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER