Bildkälla: Stockfoto

Compodium ändrar datum för extra stämma till 11 februari

Compodium meddelar att datum för extra bolagsstämma har ändrats till 11 februari. Tidigare meddelat datum var 26 januari.

Stämman föreslås besluta om att minska antalet styrelseledamöter från åtta till fem personer. Förslaget stöds av aktieägare representerande mer än 60 procent av rösterna i bolaget.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER