Bildkälla: Stockfoto

2021 var ett transformativt år för Appspotr enligt vd - nyhetsbrev

I månadens nyhetsbrev svarar Appsotrs vd Patric Bottne på aktieägarfrågor kopplat till bolagets bokslutskommuniké.

Ämnen som behandlas i månadens nyhetsbrev är bland annat utvecklingen för bolaget under 2021, förvärvet av ett bolag med utvecklingsresurser baserat i Sri Lanka, hur bolaget resonerar kring marknadsbearbetning av olika kundgrupper samt Appspotrs marknadsstrategi och utsikter inför 2022.

Gällande 2021 menar Patric Bottne att det var ett transformativt år för bolaget inom utvecklingen av både plattformen och organisationen. Bolagsförvärvet med utvecklingsresurser i Sri Lanka har även betytt en minskning av en stor kostnadspost gällande personalkostnader. Personalen på Sri Lanka arbetar med tekniskt underhåll, teknisk support, buggfixning av våra produkter, nyutveckling av produkter, testning av produkter samt produktion av appar inom fullservice-verksamheten.

"När det gäller ekonomiska nyckeltal så kom vi inte upp till de nivåer som vi siktade på inför året, men med tanke på helhetsbilden så förstår och accepterar ledningen och styrelsen bolagets utvecklingskurva. Det viktigt att inte forcera in kunder innan vi kan hantera dem på ett bra sätt då vår kundbas förtroende för oss är a och o i en bransch som går ut på att bygga stabila och långsiktiga intäkter", skriver Bottne.

I dagsläget ligger bolagets försäljningsfokus generellt sett på små- och medelstora bolag samt offentlig sektor istället för att fokusera på stora bolag då man menar att det skulle blockera en betydande del av bolagets resurser. Även en ökad konkurrens från aktörer som Microsoft, IBM och Siemens gör kundgruppen mer svåråtkomlig.

En aktieägarfråga som ställdes kopplat till bokslutskommunikén var vad bolagets kundbortfall låg på. Patric Bottne svarar då att det inte hör till de nyckeltal de redovisar i sina delårsrapporter i dagsläget men att att bolagets kundbortfall kom in på cirka 7 procent för det fjärde kvartalet.

Framöver menar man att bolagets försäljning kommer att öka både för fullservice- och självservicetjänster inom low code.

"Med en ökad försäljning och leverans av fullservice och självservice förväntas inte bara bolagets ARR att öka, utan vi bör även kunna nå en omsättningsökning", skriver Bottne.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER