Bildkälla: Stockfoto

Acuvis valberedning föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i mikromaskinsproducenten Acuvi kallas till årsstämma den 15 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Dennis Barnes som styrelseledamot. Omval föreslås av
styrelseordförande Adam Dahlberg och styrelseledamöterna Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, och Ping Faulhaber.

Stämman föreslås godkänna den styrelsens beslut från den 16 maj om en riktad nyemission av 460 755 aktier till teckningskursen 34,97 kronor per aktie. Nyemissionen tecknas av Barry R. Bruhns och E. Todd Kanipe.

Styrelen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER