Bildkälla: Stockfoto

Advanced Soltech minskade rörelseresultatet under Q1, omsättningen steg

Solenergibolaget Advanced Soltech redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade och nettoresultatet vände till att bli negativt.

Omsättningen steg 29,9 procent till 25,6 miljoner kronor (19,7). Vd Max Metelius uppger att bolaget haft ett mycket framgångsrikt försäljningsarbete i Kina under perioden. Samtidigt har nya nedstängningar i landet på grund av covid-19 resulterat i vissa förseningar av byggandet av anläggningar och att en större andel av den producerade elektriciteten sålts till nätet snarare än till kunden.

En annan påverkande faktor är solstrålningen.

"Solinstrålningen under kvartalet var lägre än normalt för januari och februari, medan mars hade en normal solinstrålning. Första kvartalet är intäktsmässigt också alltid vårt svagaste kvartal under året på grund av normala säsongsmässiga variationer, eftersom solen är uppe kortare tid under vintern", säger Metelius.

Rörelseresultatet blev 3,7 miljoner kronor (7,1), med en rörelsemarginal på 14,5 procent (36,0).

Det lägre resultatet förklaras av de två ovannämnda faktorerna (högre andel såld el till nätet istället till kund och lägre solinstrålning, samt att bolaget haft rörelsekostnader av engångskaraktär på cirka 1,6 miljoner under perioden.

Resultatet före skatt var -7,5 miljoner kronor (15,0). Resultatet är påverkat av valutaeffekter. Rensat för denna blev resultatet -28,5 miljoner kronor (-25,1).

Resultatet efter skatt blev -7,5 miljoner kronor (15,0), och per aktie -0,19 kronor (0,70).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -57,9 miljoner kronor (24,3).

Likvida medel uppgick till 64,3 miljoner kronor (29,7).

Advanced Soltech, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning25,619,729,9%
Rörelseresultat3,77,1-47,9%
Rörelsemarginal14,5%36,0%
Resultat före skatt-7,515,0
Nettoresultat-7,515,0
Resultat per aktie, kronor-0,190,70
Kassaflöde från löpande verksamhet-57,924,3
Likvida medel64,329,7116,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER