Bildkälla: Stockfoto

Prebona kallar till årsstämma den 17 juni

Aktieägarna i materialteknikbolaget Prebona kallas till årsstämma fredagen den 17 juni i Stockholm.

Förslag till val av styrelseledamöter kommer presenteras senast den 3 juni.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 15 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER