Bildkälla: Stockfoto

Prostatype Genomics beslutar att genomföra aviserad företrädesemission (uppdatering)

(Tillägg: sista tre styckena)

Medicinteknikbolaget Prostatype Genomics styrelse har beslutat att genomföra det förslag till företrädesemission som aviserades den 2 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren innebär att varje befintlig aktier ger en uniträtt. 37 uniträtter ger rätt att teckna en unit för 55,10 kronor. Varje unit består av 19 nyemitterade aktier och 19 vederlagsfria teckningsoptioner TO 2. Teckningskursen motsvarar därmed 2,90 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 28 juni och aktien handlas exklusive uniträtt den 29 juni. Teckningstiden löper från 6 juli till 20 juli och handel med uniträtter sker den 6 juli till 15 juli.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare 22,5 miljoner kronor vid ett senare tillfälle.

Prostatype Genomics har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 22,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 100 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.

Motivet bakom företrädesemissionen är att kunna finansiera och intensifiera lanseringen av bolagets gentest, Prostatype, i USA och EMEA samt initiera och slutföra ett flertal valideringsstudier på utvalda europeiska marknader samt i USA och Asien.

För att kunna inleda försäljning på olika marknader behöver ett antal målsättningar uppnås. För innevarande år har Prostatype Genomics som främsta mål att inleda försäljning på utvalda marknader i Europa och ingå distributörsavtal med en eller flera CLIA-partners (som kan erbjuda Prostatype med godkännande från FDA) i USA. Andra viktiga målsättningar för 2022 är att påbörja en amerikansk valideringsstudie och rekrytera en vd samt kompletterande organisation till det nyligen etablerade dotterbolaget i USA.

Bolaget avser under 2023 att initiera samarbete med utvalda distributörer i Frankrike och Mellanöstern, starta försäljning i USA, Frankrike, Taiwan och Mellanöstern samt ingå avtal med flertalet distributionspartners i USA. Vidare har bolaget som finansiell målsättning att generera en organisk försäljningstillväxt om 250-400 procent per år under de kommande tre verksamhetsåren som ett resultat av accelererad kommersialisering och ökade marknadsandelar. Efter det förväntas tillväxten vara hög under överskådlig framtid.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER