Bildkälla: Stockfoto

Klimator kallar till extra stämma den 20 juli för att godkänna föreslagen riktad nyemissionen

Aktieägarna i mjukvarubolaget Klimator kallas till extra bolagstämma onsdagen den 20 juli i Göteborg.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den föreslagna riktade nyemissionen av 115 407 aktier till teckningskursen 4,49 kronor per aktie, motsvarande 518 000 kronor.

Stämman föreslås även godkänna en riktad nyemission av konvertibla skuldebrev med nominellt belopp på 6,50 kronor. Lånebeloppet på 750 000 kronor löper med en årlig ränta på 12 procent och kan konverteras till aktier till teckningskursen 6,50 kronor per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER