Bildkälla: Stockfoto

Sensidose redovisar små förändringar under Q2 - visar framsteg inom prioriterade projekt

Läkemedelsbolaget Sensidose redovisar små förändringar under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 1,9 miljoner kronor (1,6).

"Tillväxten drivs av en ökad efterfrågan samt en effektivare intern hantering av de dosautomater vi har tillgängliga. Glädjande är att vi ser samma ökningstrend på samtliga nordiska marknader. Tyvärr bromsades våra möjligheter till ytterligare expansion pga brist på dosautomater till följd av de ändringar vi tvingats genomföra sekundärt till komponentbrist", skriver vd Jack Spira i rapporten.

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-2,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,23 kronor (-0,30).

Likvida medel uppgick till 20,7 miljoner kronor (7,4).

"Under kvartalet gjordes bra framsteg i samtliga de prioriterade projekten, dvs expansion av befintlig produkt, den nya manuella dosautomaten samt resursförstärkning. Vad gäller geografisk expansion närmar vi oss prisansökan för subvention i både Polen och Finland. Ansökan kommer lämnas in i både länderna någon gång under hösten. I Polen genomfördes ett första möte med ledande neurologer och Flexilev fick ett mycket positivt mottagande från läkarkåren. För Orafid, den nya manuella dosautomaten har ett flertal prototyper testats och vi närmar oss den finala produkten. Detta arbete löper i stort sett på tidsplan", fortsätter Jack Spira.

Bolaget planerar att lämna in en patentansökan under hösten. Vidare har man påbörjat sökandet av kandidater till vice vd och operativ chef.

Sensidose, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning1,91,618,8%
Rörelseresultat-2,2-2,0
Nettoresultat-2,3-2,0
Resultat per aktie, kronor-0,23-0,30
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER