Bildkälla: Stockfoto

Wntresearch rapporterar små förändringar under Q2 - vd kommenterar kring NeoFox

Forskningsbolaget Wntresearch redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Samtidigt minskade rörelseförlusten något.

Rörelseresultatet blev -7,8 miljoner kronor (-8,5).

Resultatet före och efter skatt var också -7,8 miljoner kronor (-8,5).

Likvida medel uppgick till 25,4 miljoner kronor (64,8).

"I samband med att vi gjort en analys med för tillfället tillgängliga data från patienter som erhållit vår läkemedelskandidat Foxy-5 i vår fas 2-studie Neofox, har betydelsefulla observationer gjorts. Patienterna i NeoFox har cancer i tjocktarmen och ska inte ha något tecken på att cancern har spridit sig till andra ställen, när de går med i studien. De gjorda observationerna innebär att vi har valt att pausa patientrekryteringen till NeoFox. Behandling och uppföljning av redan inkluderade patienter fortsätter som planerat. Vi är måna om att skapa de bästa förutsättningarna för studiepatienter och på bästa sätt använda våra resurser vilket är varför vi väljer att pausa NeoFox", skriver vd Pernilla Sandwall i rapporten.

Bolaget kommer att få in ytterligare data från patienter allteftersom tiden går. Vidare är avsikten att ta fram en reviderad plan inom sex månader.

Wntresearch, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-7,8-8,5
Resultat före skatt-7,8-8,5
Nettoresultat-7,8-8,5
Likvida medel25,464,8-60,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER