Bildkälla: Stockfoto

Pharmalundensis redovisar som förväntat ingen omsättning i andra kvartalet

Forskningsbolaget Pharmalundensis redovisar som förväntat ingen omsättning i andra kvartalet 2022. Rörelseförlusten var oförändrad.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före skatt var -0,7 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,03).

"Efter framgångsrikt genomförda fas 2 "Proof of Concept" studier för KOL och kronisk bronkit avser vi söka en allians med någon större partner. Detta kan ske till exempel genom en utlicensering eller försäljning av projektet. Vi bedömer att med positiva "Proof of Concept" studier för dessa stora folksjukdomar kommer projektet att ha ett mycket stort värde. Milestones och royalty betalningar kan således uppgå till miljardbelopp", skriver bolaget om framtidsutsikterna i delårsrapporten.

Bolagets första Minievaporatorn bedöms bli färdig för kund i mitten på hösten.

"Pharmalundensis Minievaporator skall nu kommersialiseras. Efter hand som allt fler Minievaporatorer hyrs ut kommer bolaget att behöva allt mindre riskkapital. Dock förväntas det ta viss tid innan bolaget kunnat hyra ut så många maskiner att bolaget blivit självförsörjande. Fram till dess kommer bolaget att behöva riskkapital, antingen genom att emittera aktier eller konvertibler. Befintligt kapital förväntas räcka fram mot våren 2023", skriver bolaget om finansieringsfrågan i delårsrapporten.

Pharmalundensis, MkrQ2-2022Q2-2021
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-0,6-0,6
Resultat före skatt-0,7-0,7
Nettoresultat-0,7-0,7
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,03
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER