Bildkälla: Stockfoto

RMD godkänd för notering på Spotlight

Railway Metrics and Dynamics Sweden, RMD, har godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första beräknad noteringsdag den 15 september. Det meddelar börsen i ett pressmeddelande.

Bolaget är ett svenskt teknikföretag som är grundat 2011 och som utvecklar och säljer en heltäckande systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid.

Erbjudandet består av total emission omfattande maximalt 3 000 000 units där varje unit består av en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Teckningskursen är 4,00 kronor per unit. Om samtliga units i erbjudandet tecknas kommer bolaget att tillföras en bruttolikvid om cirka 12,0 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader om cirka 2,3 miljoner.

Det finns även en utökningsoption bestående av ytterligare högst 1 500 000 units. Om samtliga units i utökningsoptionen tecknas kommer bolaget att tillföras en bruttolikvid om ytterligare cirka 6,0 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader om cirka 0,4 miljoner.

Erbjudandet innefattar även teckningsåtagande om cirka 4,25 miljoner kronor och garantiåtagande om cirka 7,75 miljoner kronor, vilket totalt motsvarar cirka 100 procent av erbjudandet. Minsta teckningspost är 1 250 units.

Teckning av units ska ske under tiden från den 22 augusti 2022 till och med den 7 september 2022.

RMD:s värdering uppgår till cirka 58,7 miljoner kronor (pre-money).

”En listning av RMD:s aktie på en publik marknadsplats har länge legat på bolagets agenda. Med en färdigutvecklad plattform i kombination med att vi har påbörjat kommersialiseringsfasen anser vi att vi är redo att ta nästa steg i bolagets utveckling", säger vd Jan Lindqvist i en kommentar.

Han fortsätter:

"Järnvägsindustrin har under lång tid upplevt ett digitaliseringsbehov och vi är övertygade om att RMD kommer att vara en del av den tekniska utvecklingen på den så kallade smarta järnvägsmarknaden. Det märker vi inte minst på det antal förfrågningar vi fått, från såväl nationella som internationella aktörer, under våren. Med vårt plattformssystem, vilket bygger på artificiell intelligens, kommer vi kunna bidra till en effektivare, säkrare och mer lönsam järnväg. Vidare ser bolaget stora möjligheter i att applicera vår patenterade teknik och kunskap på andra marknadsvertikaler, såsom andra transportalternativ, infrastruktur och människor. Genom erbjudandet vill vi ge investerare chansen att ta del av den spännande tillväxtresa vi har framför oss”.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER