Bildkälla: Stockfoto

Dala Energi förändrar avskrivningstiden på tillgångar, ger positiv resultatpåverkan

Energibolaget Dala Energi gör en ny bedömning av nyttjandeperioden av distributionsanläggningar i elnätet. Det framgår av ett pressmeddelande.

En längre bedömd nyttjandeperiod och därmed en längre avskrivningstid påverkar elnätsbolagets redovisade avskrivningar varför rörelseresultat påverkas positivt med 1,1 miljoner kronor per månad med start i tredje kvartalet i år.

Tidigare har den redovisningstekniska nyttjandeperioden och därmed avskrivningstiden uppgått till i snitt 30 år. Bolaget harmoniserar med start den 1 juli och framåt avskrivningstiderna i förhållande till den nya bedömda nyttjandeperioden som i snitt uppgår till 40 år på anläggningar i bolagets nät.

En längre bedömd nyttjandeperiod med längre avskrivningstid till följd minskar elnätsbolagets redovisade avskrivningar med 1,1 miljoner kronor per månad varför rörelseresultatet ökar med ett lika stort belopp. Förändringen har ingen påverkan på det operativa kassaflödet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER