Bildkälla: Stockfoto

Phase Holographics vd Peter Egelberg föreslås som nyval till styrelsen

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Phase Holographic kallas till årsstämma måndagen den 31 oktober i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022.

Aktieägaren Neural föreslår omval av styrelseledamöterna Mats Lundwall, Leland Foster, Mattias Lundin och Petter Björquist, nyval av bolagets vd Peter Egelberg till styrelseledamot samt omval av styrelsesuppleanten Ann Christine Egelberg. Neural föreslår att styrelsen ska välja styrelseordförande inom sig.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande högst 2,05 miljoner nya aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER