Bildkälla: Stockfoto

Brain+ ökar förlusten under första halvåret, ska göra entré i 1-2 nya marknader varje år från 2023

Danska medicinteknikbolaget Brain+ redovisar en ökad rörelseförlust under första halvåret jämfört med året innan. Bolaget hade ingen försäljning under perioden.

Bruttovinsten blev 1,9 miljoner kronor (2,8).

Rörelseresultatet blev -5,5 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet före skatt var -5,5 miljoner kronor (-3,9).

Resultatet efter skatt blev -4,1 miljoner kronor (-2,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,7 miljoner kronor (-1,8).

Likvida medel uppgick till 2,5 miljoner kronor (5,9).

Bolaget har utvecklat en demensprodukt som lanseras kommersiellt i Danmark under fjärde kvartalet, följt av en lansering i Tyskland under andra kvartalet 2023.

Enligt vd Kim Baden-Kristensen kommer försäljningsansträngningarna att skalas upp och målet är att gå in på 1-2 nya marknader varje år från och med 2023.

Brain+, MkrH1-2022H1-2021Förändring
Bruttoresultat1,92,8-32,1%
Rörelseresultat-5,5-2,2
Resultat före skatt-5,5-3,9
Nettoresultat-4,1-2,8
Kassaflöde från löpande verksamhet-4,7-1,8
Likvida medel2,55,9-57,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER