Bildkälla: Stockfoto

Preservia Holdings styrelse föreslås till omval, övergång till kalenderår

Aktieägarna i fastighetsbolaget Preservia Holding kallas till årsstämma den 27 oktober i Stockholm.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias Riuttamäki och David Madeling.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 maj till 30 april, till kalenderår.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER