Bildkälla: Stockfoto

Dextech föreslår nyval av Peter Benson som styrelseledamot

Aktieägarna i forskningsbolaget Dextech kallas till årsstämma fredagen den 28 oktober i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Andreas Segerros, Per-Olof Asplund, Rolf Eriksson och Svante Wadman samt nyval av Peter Benson som styrelseledamot.

Peter Benson har varit chef för Sunstone Life Science Ventures och är idag styrelseordförande i Ascelia Pharma.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Stämman föreslås besluta om ett incitamentsprogram i form av 1,11 miljoner teckningsoptioner som riktas till styrelseledamöterna Andreas Segerros och Peter Benson. Teckningsoptionerna kan utnyttjas i november/december 2025 för att teckna aktier till kursen 25 kronor per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER