Bildkälla: Stockfoto

Frilans Finans uppdaterar inför aktiehandeln i slutet av oktober

Handeln i Frilans Finans på Pepins kommer att inledas i slutet av oktober. Med anledning av detta ger egenanställningsföretaget en uppdatering.

"Antalet egenanställda arbetstagare hos Invoicery Int och Frilans Finans Sverige har till och med andra kvartalet 2022 ökat fem kvartal i rad. Även på ett mer övergripande plan ser utsikterna för fortsatt tillväxt goda ut. Allteftersom att pandemins begränsningar avtagit har den positiva trenden på marknaden varit tydlig", skriver bolaget.

Under första halvåret 2022 ökade nettoomsättningen i Invoicery Int med 20,9 procent, till 789 (653) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick samtidigt till 5,6 (4,7) miljoner kronor.

På Pepins sker handel i Invoicery Partners Sweden som äger 18,2 procent av Invoicery Int, som är ägare av varumärket Frilans Finans och moderbolag till bland annat Frilans Finans Sverige och dess systerbolag i Norge, Finland, Danmark och Frankrike.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER