Bildkälla: Stockfoto

Mälaråsen slutför försäljning av sin fastighetsportfölj

Fastighetsbolaget Mälaråsen har slutfört försäljningen av sin fastighetsportfölj till Nordisk Renting, via det helägda dotterbolaget Nordiska Strategifastigheter Holding.

Affären har skett till ett överenskommet fastighetsvärde på 1 194 miljoner kronor, som tidigare kommunicerats.

Styrelsen i Mälaråsen föreslår att likviden från försäljningen, efter avdrag för kostnader, ska delas ut till aktieägarna.

Målet uppges vara att utöver redan beslutade utdelningar på 5 kronor per aktie, ha skiftat ut större delen av likviden innan slutet av första halvåret 2023. Det tilläggs att bolaget också kommer utreda möjligheten att ge ut en mindre del av likviden under fjärde kvartalet 2022.

Mälaråsen kommer också ansöka om avveckling och frivillig likvidation under första halvåret 2023, då det inte längre har någon affärsverksamhet efter försäljningarna. I samband med det kommer också dess aktier att avnoteras från Spotlight.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER