Bildkälla: Stockfoto

Analysguiden upprepar motiverat värde för Metacon

Analysguiden vidhåller sitt motiverade värde om 2,5 kronor för energisystembolaget Metacon, enligt en uppdragsanalys.

"Även om vi lämnar våra omsättningsprognoser opåverkade, börjar vi ana att vi tidigare har varit för försiktiga i våra marginalantaganden och nu fört dessa mer i linje med vad som krävs för att nå bolagets egna finansiella mål. Däremot har både höga kapitalanskaffningskostnader, högre räntor och ett försämrat investeringsklimat bidragit till att vi har höjt avkastningskravet, och Metacons sjunkande aktiekurs har medfört att vi behöver räkna med en större utspädning för det ytterligare kapital som sannolikt måste in innan bolaget blir kassaflödespositivt. Dessa effekter tar nästan ut varandra", skriver analyshuset.

I skrivande stund handlas aktien till 1,331 kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER