Bildkälla: Stockfoto

Alteco Medical i behov av kapital efter att likviditeten påverkats negativt av Ukrainakriget

Medicinteknikbolaget Alteco Medical uppger att det är i behov av kapitaltillskott efter uteblivna betalningar från vissa av sina större kunder.

Enligt bolaget beror problemen på att betalningsflödena från vissa kunder påverkats negativt av införda sanktioner mot Ryssland. Det har lett till att svenska banker inte förmedlar betalningar från Ryssland. Bolaget måste nu säkra likviditeten för fortsatt drift.

Som ett led i detta har bolaget säkrat ytterligare en kredit på tre miljoner kronor från Esalp Invst som ägs av styrelseordförande Anders Althin med familj. Krediten kan börja användas omgående och löper till december 2022 då den ska återbetalas med upplupen ränta.

"Styrelsen i bolaget arbetar med att finna en långsiktig lösning för att stärka bolagets egna kapital och likviditet", heter det vidare.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER