Bildkälla: Stockfoto

Wicket Gaming ändrar teckningskursen i förvärvet av Wegesrand

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gaming fullföljer förvärvet av Wegesrand-koncernen, en affär som offentliggjordes den 2 augusti. Det framgår av ett pressmeddelande.

Parterna har dock kommit överens om att ändra teckningskursen för vederlagsaktierna till 2,00 euro per aktie.

Wicket Gaming har tidigare offentliggjort att 2,5 miljoner euro av köpeskillingen skulle betalas med nyemitterade aktier i Wicket Gaming, beräknade på den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market för de tio på varandra sammanhängande handelsdagarna före tillträdesdagen.

Wicket Gaming har idag kommit överens med säljarna om att istället fastställa teckningskursen till 2,00 euro per aktie, motsvarande en teckningskurs om 21,71 kronor per aktie. Den nya teckningskursen motsvarar en premie om 52 procent jämfört med stängningskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 4 oktober.

Teckningskursen om 2,00 euro motsvarar i stort bolagets marknadsvärde vid tidpunkten för ingåendet av avsiktsförklaringen avseende transaktionen den 25 oktober 2021. Parterna har bedömt att den nya teckningskursen utgör en skälig värdering av vederlagsaktierna.

Säljaren Thorsten Unger har tillsatts som ny vd i Wicket Media GmbH, moderbolag till Wegesrand-koncernen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER