Bildkälla: Stockfoto

Brighter tillförs 30 miljoner kronor genom företrädesemission av units

Hälsoteknikbolaget Brighter tillförs 30 miljoner kronor före emissionskostnader i sin nyligen avslutade företrädesemission av units, som tecknades till ungefär 57 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ungefär 16,4 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 1,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 39,7 procent tecknades av emissionsgaranter.

Bolaget tillförs således cirka 30 miljoner före emissionskostnader, varav cirka 10,4 miljoner genom kvittning av lån till Formue Nord Marknadsneutral. Den återstående delen av lånet inklusive ränta, motsvarande cirka 2,6 miljoner kronor, återbetalas med emissionslikviden

Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 30 miljoner kronor efter nyttjandeperioden som löper mellan 18-31 januari nästa år.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER