Bildkälla: Stockfoto

Zenergy rättar uppgifter i Q2-rapporten

Modulbostadsbolaget Zenergy meddelar att rapporten för andra kvartalet, som publicerades den 26 augusti, innehöll missvisande information.

Under andra kvartalet avyttrades koncernens kvarvarande fastighet genom försäljning av ett dotterbolag vilket frigjorde eget kapital och skapade en likviditetsinjektion i verksamheten, skriver bolaget.

I samband med fastighetsaffären värderades en upptagen fordran för högt, vilket upptäcktes i samband med avräkningen. Justeringen innebär en negativ påverkan på koncernens resultat och eget kapital med -0,52 miljoner kronor. I samband med detta har även en omklassificering gjorts mellan resultatet på vinsten vid avyttringen av koncernbolag och periodens skattekostnad, uppger bolaget.

Bolagets nettoresultat i andra kvartalet uppges nu vara 7,35 miljoner kronor mot tidigare meddelade 7,87 miljoner kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER