Bildkälla: Stockfoto

Case Group ökade förvaltade volymen rejält - vände till förlust

Fondbolaget Case Group redovisar ett minskat provisionsnetto och en vändning till förlust i det tredje kvartalet, jämfört med året innan. Den förvaltade volymen steg markant.

De totala intäkterna uppgick till 1,3 miljoner kronor (0,0).

Provisionsnettot blev 5,1 miljoner kronor (18,4).

Förvaltad fondvolym ökade till 13 144 miljoner kronor (7 345). Tillväxten beror på att CKF och Celina Fondförvaltning under kvartalet ingått uppdragsavtal avseende Celinas samtliga tio svenskregistrerade fonder.

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (13,0).

Resultat före skatt blev -0,3 miljoner kronor (13,0).

Nettoresultatet blev -0,3 miljoner kronor (10,3).

Fokus under kvartalet har legat på att slutföra förvärvet av Celinas fondverksamhet.

"Det har varit allt ifrån att hantera den praktiska sammanslagningen av Celinas verksamhet med CKF:s till att erhålla FI:s godkännande för att kunna slutföra transaktionen", säger vd Johan Andrassy och fortsätter.

"Arbetet har burit frukt och FI lämnade den 23 augusti 2022 Celina tillstånd att överlåta dess fyra UCITS-fonder till fondbolaget/-hotellet AIFM, med vilket fondbolag CKF har förvaltningsuppdrag. Efter utgången av kungörelsetiden och per den 1 december 2022 kommer CKF att fortsatt ansvara för förvaltningen av UCITS-fonderna men med AIFM som huvudman i stället för Celina, vilket kommer att ge CKF en ytterligare förbättrad intjäning".

Case Group, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Intäkter1,30,0
Provisionsnetto5,118,4-72,3%
Rörelseresultat0,213,0-98,5%
Resultat före skatt-0,313,0
Nettoresultat-0,310,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER