Bildkälla: Stockfoto

Kraftigt minskad omsättning för Zenergy - men även förlusten minskar

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade samtidigt.

Omsättningen sjönk 84,3 procent till 7,4 miljoner kronor (47,0).

"Omsättningen för kvartalet är låg och under perioden resultatavräknades ett projekt, vilket inte skapar underlag för att bära bolagets kostnader", säger vd Martin Karlsson i en kommentar.

"Samtidigt gör inflationen och brist på material att marginalen minskar och skapar störningar i produktionsledet, vilket blir klart märkbart med låg omsättning".

Rörelseresultatet blev -5,2 miljoner kronor (-14,0).

Resultatet efter skatt blev -5,2 miljoner kronor (-14,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -26,6 miljoner kronor (-11,4).

Likvida medel uppgick till 6,5 miljoner kronor (1,5).

"Tillsammans med medarbetarna ser jag fram emot årets sista kvartal då vi förhoppningsvis kan knyta ihop säcken för flertalet projekt och avsluta året på ett bra sätt", säger Karlsson.

Zenergy, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning7,447,0-84,3%
Rörelseresultat-5,2-14,0
Nettoresultat-5,2-14,1
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet-26,6-11,4
Likvida medel6,51,5333,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER