Bildkälla: Stockfoto

Klimator genomför en företrädesemission på 25,5 miljoner kronor

Mjukvarubolaget Klimators styrelse har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 25,5 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning av lån. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska användas för att finansiera bolagets tillväxt, återbetala lån samt för att stärka det egna kapitalet. Nyemissionen är säkrad till 78 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Villkoren i nyemissionen är 6:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna sex nya aktier till teckningskursen 1,92 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 30 november och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 1 december. Teckningstiden löper från 5 december till 19 december och handel med teckningsrätter sker den 5 december till 14 december.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER