Bildkälla: Stockfoto

Medimi genomför kvittningsemission till garanter

Medicinteknikbolaget Medimi genomför en kvittningsemission till garanter i samband med den nyligen avslutade företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kvittningsemissionen uppgår till 10,57 miljoner units, bestående av 21,14 miljoner nyemitterade aktier samt 10,57 miljoner teckningsoptioner TO6 och lika många teckningsoptioner TO7. Betalning sker genom kvittning av fordran mot bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Medimi har därefter 509,65 miljoner aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER