Bildkälla: Stockfoto

Game Chest genomför en företrädesemission på 11,2 miljoner kronor

Gamingbolaget Game Chests styrelsen har besluta att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 11,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 3:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 35 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 29 december och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 30 december. Teckningstiden löper från 4 januari till 18 januari och handel med teckningsrätter sker den 4 januari till 13 januari.

Nyemissionen är säkrad till 49 procent genom emissionsgaranter. Nyemissionen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma som ska hållas den 29 december.

Kapitaltillskottet ska användas för att återbetala befintliga lån som får bolaget att bli skuldfritt. Emissionslikviden avses även användas för utveckling av bolagets befintliga varumärke samt till ytterligare expansion under 2023.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER