Bildkälla: Stockfoto

Sydsvenska Hem ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Sydsvenska Hem redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna backade till 18,5 miljoner kronor (19,5), en minskning med 5,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 13,3 miljoner kronor (13,9), en minskning med 4,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 7,0 miljoner kronor (2,5), en ökning med 180,0 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 2,1 miljoner kronor (24,0).

Resultatet före skatt var 9,1 miljoner kronor (26,5).

Resultatet efter skatt blev 4,9 miljoner kronor (22,0), en minskning med 77,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,76 kronor (4,08), vilket innebär en minskning med 81,4 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet steg till 130,19 kronor per aktie (116,70) per den 30 september.

- En omvärld med krig, oro och stigande inflation påverkar fastighetsmarknaden med bland annat stigande räntor som resultat. Sydsvenska Hem står dock väl rustat för att hantera de nya
marknadsförutsättningar som råder. Bolaget har uteslutande bankfinansiering, varav hälften till fast ränta i ytterligare drygt tre år, kommenterar vd Gustav Adielsson i delårsrapporten.

"Sydsvenska Hem har en förhållandevis låg belåningsgrad om 39 procent och har till majoriteten fullt indexreglerade hyreskontrakt. I praktiken innebär det att räntehöjningar får en begränsad effekt, samtidigt som huvuddelen av bolagets hyresintäkter kommer att påverka intjäningsförmågan positivt som en följd av indexuppräkning från och med kommande årsskifte", skriver bolaget.

Sydsvenska Hem, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Hyresintäkter18,519,5-5,1%
Driftöverskott13,313,9-4,3%
Förvaltningsresultat7,02,5180,0%
Värdeförändringar fastigheter, totalt2,124,0-91,3%
Resultat före skatt9,126,5-65,7%
Nettoresultat4,922,0-77,7%
Resultat per aktie, kronor0,764,08-81,4%
Substansvärde per aktie, kronor130,19116,7011,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER