Bildkälla: Stockfoto

Tellusgruppen ökar omsättning och ebitda-resultatet

Utbildnings- och barnomsorgsbolaget Tellusgruppen ökade omsättningen och ebitda-resultatet i det tredje kvartalet. Nettovinsten minskade något.

Omsättningen steg 24,5 procent till 78,3 miljoner kronor (62,9). Den organiska försäljningstillväxten var 10,6 procent.

Antalet inskrivna barn och elever uppgick i genomsnitt till 2 145 (1 694), en ökning med 26,6 procent.

Ebitda-resultatet blev 7,6 miljoner kronor (5,6), med en ebitda-marginal på 9,7 procent (8,9).

Resultatet efter skatt blev 3,2 miljoner kronor (3,5).

Likvida medel uppgick till 1,8 miljoner kronor (5,8).

Vd Bijan Fahimi skriver i rapporten att skolsektorn inte är en av de mest drabbade sektorerna vad gäller inflation och ränteuppgång. Han uppger dock att företaget inte är immuna utan kommer att drabbas av ökade kostnader för lokaler, löner, uppvärmning med mera. Detta kommer sannolikt inte att kompenseras fullt ut av kommunerna på kort sikt, skriver han.

Samtidigt minskar risken i och med regeringsskiftet.

I övrigt går nyetableringarna, två stycken under det tredje kvartalet, över förväntan.

Inom förskoleverksamheten ser man en tendens till stabilisering av beläggningsgraderna i Stockholm efter en tidigare nedgång som pågått under tre rår. En långsam och svag återhämtning är av stor betydelse för lönsamheten, skriver Tellusgruppen-chefen.

Tellusgruppen, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning78,362,924,5%
Organisk försäljningstillväxt, procent10,6
EBITDA7,65,635,7%
EBITDA-marginal9,7%8,9%
Nettoresultat3,23,5-8,6%
Likvida medel1,85,8-69,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER