Bildkälla: Stockfoto

Alzecure presenterade ny stärkande data för ACD856 vid Alzheimerkonferens

Forskningsbolaget Alzecure presenterade nya data för Neurorestore ACD856, som primärt utvecklas för Alzheimers sjukdom, vid den vetenskapliga konferensen CTAD i San Francisco.

Den kliniska datan kommer från den nyligen genomförda fas I MAD-studien, som utöver att visa på god säkerhet och tolerabilitet även visade att kandidaten kunde passera blod-hjärnbarriären effektivt och i relevanta mängder. Blod-hjärnbarriären är mycket tätt sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl som skyddar mot potentiellt giftiga ämnen.

Dessutom visades att ACD856 aktiverar relevanta nervbanor i hjärnan med relevans för kognition och depression, något som stärker den fortsatta kliniska utvecklingen av substansen, skriver bolaget.

Förutom minnesförbättrande och symptomlindrande egenskaper har kandidaten potentiellt sjukdomsmodifierande egenskaper med både restorativa och skyddande egenskaper på nervceller. Substansen uppvisar också positiva långtidseffekter efter upprepad administrering, vilket tyder på en förstärkt plasticitet i relevanta nervbanor, heter det.

“Dessa nya positiva resultat med ACD856 stödjer den fortsatta kliniska utvecklingen av substansen inom både kognitiva sjukdomar och depression. Att vi dessutom ser skyddande effekter av substansen på nervceller är något som ytterligare kan stärka det externa intresset för projektet”, säger bolagets forskningschef Johan Sandin.

ACD856 är redo för kliniska fas 2-studier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER