Bildkälla: Stockfoto

Smoltek genomför riktad emission till garant

Nanoteknikbolaget Smoltek har genomfört en riktad emission av units till en garant i samband med sin avslutade företrädesemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen gjordes efter att garanten i enlighet med garantiavtalet valt att erhålla sin ersättning i form av nya units. Med anledning av detta beslutades en ersättningsemission på högst 20 467 nya units. Samtliga units blev tecknade.

De 20 467 units innehöll totalt 81 868 aktier och 40 934 teckningsoptioner av serie TO7. Teckningskursen var 36 kronor per unit, motsvarande teckningskursen i företrädesemissionen.

Betalningen i emissionen skedde genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.

Utspädningseffekten från ersättningsemissionen är cirka 0,58 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER