Bildkälla: Stockfoto

Ecomb redovisar små förändringar för kvartalet

Industribolaget Ecomb redovisar små förändringar för kvartalet. Omsättningen steg marginellt medan resultatet sjönk något.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet före och efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (-1,0).

"Den globala marknaden har utvecklats i klart positiv riktning för våra basprodukter Ecotube-systemet och Ocean Recycles syresättningsteknik. Inte minst väsentligt dyrare kemikalier medför större konkurrensfördelar och intressantare kundkalkyler", skriver företaget i en kommentar.

"Bolaget är inne i en mycket spännande period, med våra nyutvecklade koncept och produkter Ecotube Zero, HEES och Impulse Cleaning ser vi med stor tillförsikt fram mot 2023."

Ecomb, MkrQ3-2022Q3-2021
Nettoomsättning0,10,0
Rörelseresultat-0,8-1,0
Resultat före skatt-0,8-1,0
Nettoresultat-0,8-1,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER