Bildkälla: Stockfoto

Krona Public Real Estate ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 17,7 miljoner kronor (15,0), en ökning med 18,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 16,1 miljoner kronor (13,9), en ökning med 15,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 8,9 miljoner kronor (6,6), en ökning med 34,8 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 0,8 miljoner kronor (0,0).

Resultatet före skatt var 9,7 miljoner kronor (6,6).

Resultatet efter skatt blev 8,2 miljoner kronor (5,4), en ökning med 51,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,80 kronor (1,20), vilket innebär en ökning med 50,0 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 123,20 kronor per aktie (106,80) per den 30 september.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och verksamheten fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd. Bolaget förvaltar en portfölj av samhällsfastigheter i Kongsbergs kommun i sydöstra Norge.

Krona Public Real Estate, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Hyresintäkter17,715,018,0%
Driftöverskott16,113,915,8%
Förvaltningsresultat8,96,634,8%
Värdeförändringar fastigheter, totalt0,80,0
Resultat före skatt9,76,647,0%
Nettoresultat8,25,451,9%
Resultat per aktie, kronor1,801,2050,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor123,20106,8015,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER