Bildkälla: Stockfoto

Syncro Group redovisar 74 procent organisk tillväxt - förlusten ökade

Plattformsbolaget Syncro Group redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 134 procent till 45,9 miljoner kronor (19,6). Den organiska tillväxten uppgick till 74 procent.

Ebitda-resultatet blev -8,2 miljoner kronor (-7,1).

Rörelseresultatet blev -14,1 miljoner kronor (-9,6).

Resultatet före och efter skatt var -14,8 miljoner kronor (-12,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -7,3 miljoner kronor (-7,9).

Under kvartalet har bolaget återlanserat både Cube och Collabs, rekryterat kompetens till ledande roller, byggt nya strukturer och optimerat sin organisation. Bolaget har implementerat effektiviseringar som väntas ge årliga kostnadsbesparingar om 20 miljoner kronor under 2023.

Syncro Group, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning45,919,6134,2%
EBITDA-8,2-7,1
Rörelseresultat-14,1-9,6
Resultat före skatt-14,8-12,3
Nettoresultat-14,8-12,3
Resultat per aktie, kronor-0,05-0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet-7,3-7,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER