Bildkälla: Stockfoto

Syncro Group redovisar 74 procent organisk tillväxt - förlusten ökade (uppdatering)

(Uppdaterar med mer info)

Plattformsbolaget Syncro Group redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 134 procent till 45,9 miljoner kronor (19,6). Den organiska tillväxten uppgick till 74 procent.

Ebitda-resultatet blev -8,2 miljoner kronor (-7,1).

Rörelseresultatet blev -14,1 miljoner kronor (-9,6).

Resultatet före och efter skatt var -14,8 miljoner kronor (-12,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -7,3 miljoner kronor (-7,9).

Under kvartalet har bolaget återlanserat både Cube och Collabs, rekryterat kompetens till ledande roller, byggt nya strukturer och optimerat sin organisation. Bolaget har implementerat effektiviseringar som väntas ge årliga kostnadsbesparingar om 20 miljoner kronor under 2023.

Syncro har lagt "stora resurser" på att utveckla Collabs, som är bolagets "Google för influencer marketing". En stor nyhet är att bolaget i början på 2023 kommer lansera Collabs Freemium.

Vd Ebbe Damm förklarar för Finwire att tekniken innebär att företag kan screena fram influencers som lämpar sig bäst för vad som ska marknadsföras. Han ger ett exempel där cirka 25 influencers screenas fram och kontaktas. Därefter får de tio som svarar snabbast möjlighet att vara med och delta i marknadsförandet, medan resten uteblir. Enligt Damm tar detta makten från infuencers och ger till företaget. Än så länge är fokus på Instagram men bolaget siktar på att även inkludera Youtube framgent.

"Att släppa Collabs i en freemiummodell gör att vi kommer att kunna ta stora marknadsandelar på kort tid över flera marknader. Våra intäkter kommer genereras från flödet, rörelserna och transaktionerna i plattformen istället för från traditionella licensavgifter", skriver Ebbe Damm i sitt vd-ord.

Influencer marketing beräknas växa med 47 procent under 2023.

Syncro Group, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning45,919,6134,2%
EBITDA-8,2-7,1
Rörelseresultat-14,1-9,6
Resultat före skatt-14,8-12,3
Nettoresultat-14,8-12,3
Resultat per aktie, kronor-0,05-0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet-7,3-7,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER