Bildkälla: Stockfoto

Scandinavian Biogas styrelse avråder från budpliktsbud

Biogas- och biogödselproducenten Scandinavian Biogas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Aneo Renewables Holdings budpliktserbjudande om 15,45 kronor kontant per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet läggs fram efter att Aneo ökat till 36,1 procent av aktierna i Scandinavian Biogas genom en riktad emission. Teckningskursen i den riktade nyemissionen var 25 kronor per aktie.

Aneos budliksbud är på 15,45 kronor per aktie. Det motsvarade en negativ premie på 2,5 procent jämfört med föregående dags stängningskurs på 15,84 kronor. Acceptfristen i erbjudandet löper ut den 19 december. Erbjudandet är inte föremål för några villkor.

Ett värderingsutlåtande har tagits fram, där det framgår att ABG Sundal Collier anser att erbjudandet inte är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna.

Styrelsen bedömer efter en genomförd utvärdering att erbjudandet inte reflekterar bolagets långsiktiga tillväxtmöjligheter, även med beaktande av identifierade risker med verksamheten och marknadsförutsättningarna i övrigt. Styrelsen avser inte heller att acceptera erbjudandet avseende egna aktieinnehav.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER