Bildkälla: Stockfoto

RMD tecknar miljonavtal med Trafikverket

Teknikbolaget RMD, Railway Metrics and Dynamics, har tecknat ett kontrakt med Trafikverket. Det framgår av ett pressmeddelande.

Innovationsupphandlingen kommer att aktiveras i etapper och om alla krav uppfylls på vägen är ordervärdet cirka 25 miljoner kronor över en treårsperiod. Ordervärdet för det löpande arbetet i etapperna ett till tre är 7,3 miljoner kronor.

RMD har tidigare meddelat att bolaget tilldelats upphandlingen "KOM-4015140, Innovationsupphandling - Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen". Bolaget har idag tecknat kontraktet med Trafikverket och därmed är avtalet aktivt.

Kontraktet som idag signerats gäller initialt för uppdrag som sker i två etapper om 6 respektive 12 månader med ett köp av systemet i en efterföljande tredje etapp om 12 månader med option på ytterligare 12 månader.

RMD uppskattar det löpande arbetet i etapperna ett till tre till 7,3 miljoner kronor. Det är den så kallade anbudssumman, som också annonserats i Trafikverkets upphandlingssystem. Utöver detta har RMD ett preliminärt indikerat fast pris för "Köp av informationstjänsten" enligt etapp tre om 8,6 miljoner kronor. Om Trafikverket väljer att utlösa optionen, tillkommer preliminärt ytterligare 8,6 miljoner kronor plus löpande kostnader under optionstiden.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER