Bildkälla: Stockfoto

Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Film ansöker om konkurs

Filmproduktionsbolaget Shortcut Medias dotterbolaget Bond Street Film kommer i dag att ansöka om konkurs vid Stockholms Tingsrätt, framgår av ett pressmeddelande.

"Trots ett intensivt arbete med att omstrukturera bolaget och kraftigt reducera kostnadsbasen ser vi inte att det finns långsiktiga förutsättningar för att driva verksamheten i Bond Street Film vidare. Därför har styrelsen i Shortcut Media AB beslutat att inte vidare finansiera dotterbolagets verksamhet, vilket i sin tur innebär att styrelsen i Bond Street Film AB nu ansöker om konkurs", säger Lennart Larsson, tillförordnad vd i Shortcut Media samt styrelseordförande i Bond Street Film.

Shortcut Media Group, med moderbolaget Shortcut Media AB, är en produktionsgrupp som producerar reklam, företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film etc. Koncernen består av flera dotterbolag, bland annat Bond Street Film.

Sammantaget kommer konkursen av Bond Street Film medföra vissa bokföringstekniska nedskrivningar för Shortcut Media, vilket meddelas mer om i samband med bokslutskommunikén den 28 februari.

Styrelsens förväntan är att det inte kommer föreligga behov av extern finansiering för att möta de nedskrivningar som krävs, utan att det kommer kunna hanteras inom ramen för befintligt eget kapital. Konkursen förväntas inte påverka koncernens tillgängliga likviditet. Som tidigare kommunicerats, kommer kostnader om cirka 1,5 miljoner kronor för omstruktureringen av Bond Street Film att belasta det fjärde kvartalet 2022, skriver bolaget.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER