Bildkälla: Stockfoto

Titanias samhällsfastighet på Lidingö klar för granskning

Fastighetsutvecklingsbolaget Titania planerar att uppföra en samhällsfastighet, Hälsans hus, i Högsätra på Lidingö. Detaljplanen har gått ut på granskning och projektet är en del av det nya detaljplaneförslag för Högsätra som Lidingö stad tagit fram tillsammans med det börsnoterade bolaget samt andra exploatörer.

"Reaktionerna på Hälsans hus och planförslaget för det nya Högsätra har varit väldigt positiva, vilket såklart är jätteroligt", säger Mats Janson, projektchef på Titania.

Granskningsperioden pågår till den 26 april och antagande av detaljplanen beräknas ske i slutet av året.

Arkitekturen är också uppe för diskussion även i Lidingö. Syftet med detaljplanen är att ersätta den befintliga sjuttiotalsbebyggelsens storskaliga och monumentala byggnader med småskalighet, grönska och framför allt högkvalitativ arkitektur i klassisk stil. Frågan om klassisk arkitektur har varit ganska omdiskuterad i Sverige på senaste tiden.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER