Bildkälla: Stockfoto

Enzymaticas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i life-sciencebolaget Enzymatica kallas till årsstämma den 4 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Bengt Baron samt styrelseledamöterna Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin, Helene Willberg och Moa Fransson.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER