Bildkälla: Stockfoto

Bioextrax säger upp avtal - aktien tappar

Bioteknikbolaget Bioextrax har sagt upp ett licensavtal med den amerikanska PHA-producenten Full Cycle Bioplastics.

"I dagsläget bedömer Bioextrax ledning det som osannolikt att Full Cycle kommer kunna säkra den finansiering som krävs för att de ska kunna driva projektet vidare till kommersiell produktion. Ledningen har därför beslutat att säga upp avtalet med Full Cycle i syfte att ge större handlingsfrihet i förhandlingar med andra kunder", skriver Bioextrax i ett pressmeddelande.

Licensavtalet ingicks i augusti 2021. Beslutat att säga upp avtalet uppges inte medföra någon påverkan för Bioextrax resultat för 2023. Bolaget gjorde av försiktighetsskäl en reservering om 0,5 miljoner kronor för befarad kundförlust avseende Full Cycle i bokslutet 2022.

Bioextrax har en teknikplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA, som enligt bolaget kan kan ersätta fossil-baserade plaster.

Aktien faller 14 procent på nyheten.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER