Bildkälla: Stockfoto

Dicot utökar teckningsåtaganden för TO 4 till 16,3 miljoner kronor

Forskningsbolaget Dicot har ingått avtal om säkerställande av utnyttjande av teckningsoptioner TO 4 för att teckna aktier i bolaget för ytterligare 13,4 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Dicot hade tidigare ingått avtal om teckningsåtaganden på 3,9 miljoner kronor, vilket innebär att totalt 17,3 miljoner kronor eller 70 procent av den maximala emissionsvolymen av TO 4 på 24,8 miljoner kronor är säkrad. För garantiåtagande utgår en kontant ersättning motsvarande 15 procent av garanterat belopp.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER