Bildkälla: Stockfoto

Brandbee handlas i dag exklusive uniträtt i nyemission

Onlinevideobolaget Brandbee handlas i dag den 7 juni på Spotlight Stock Market exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit för 5 öre. Varje unit består av två nyemitterade aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 1 och en vederlagsfri teckningsoption TO 2. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 2:2 till teckningskursen 2,5 öre per aktie. Teckningstiden löper från 12 juni till 26 juni och handel med uniträtter sker den 12 juni till 20 juni.

Onlinevideobolaget Brandbee handlas i dag den 7 juni på Spotlight Stock Market exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit för 5 öre. Varje unit består av två nyemitterade aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO 1 och en vederlagsfri teckningsoption TO 2. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 2:2 till teckningskursen 2,5 öre per aktie. Teckningstiden löper från 12 juni till 26 juni och handel med uniträtter sker den 12 juni till 20 juni.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER