Bildkälla: Stockfoto

Dina Försäkringars bud på Paydrive accepterat till 97,84 procent

Efter att det slutgiltiga utfallet av Dina Försäkringars bud på bilförsäkringsbolaget Paydrive har offentliggjorts framgår det att budet accepterats till 97,84 procent, enligt ett pressmeddelande.

Acceptansen på teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 i Paydrive uppgår till cirka 99,42 procent på TO2 och 99,56 procent på TO3.

Dina Försäkringar har förlängt acceptperioden till klockan 15:00 den 19 juni för att ge de resterande aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner möjligheten att acceptera budet.

Dina Försäkringar har tidigare meddelat att man kommer påkalla tvångsinlösen av resterande aktier och teckningsoptioner i Paydrive, vilket i slutändan kommer leda till en avnotering av Paydrive från NGM Nordic SME.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER