Bildkälla: Stockfoto

Peptonic Medical kan återföra reservering för kundfordran vid lyckad indrivning

Forskningsbolaget Peptonic Medical förtydligar gårdagens besked om att bolaget vunnit en skiljedom i Kina. Kostnaden för den utestående osäkra fordran om 4,4 miljoner kronor reserverades i sin helhet under 2021, vilket innebär att om Yuanjia Bio betalar återförs beloppet och påverkar resultatet positivt under 2023. Det förbättrar även kassaflödet och likviditeten med samma belopp.

För att minimera kostnaderna har Peptonic kommit överens om en "success fee" med en lokal kinesisk advokatbyrå för att ersätta dem för nedlagt arbete. Vid en lyckad indrivning av fordran får advokatbyrån en ersättning om 15 procent av beloppet, det vill säga cirka 0,7 miljoner kronor.

Med justerade valutakurser beräknas nettobeloppet för den utestående fordran som tillfaller Peptonic bli cirka 4 miljoner kronor efter avdrag för kostnader för advokatbyrån.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER